diễn đàn casino trực tuyến-Casino online lớn nhất thế giới

- Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.

  - Ngoại ngữ, tiếng anh giao tiếp cơ bản.

  - Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, điện thoại.

  - Phối hợp và cộng tác với công an, chính  quyền.

  - Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

  - Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

  - Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệnh.v.v…

{关键字}

< Trở lại

Bài viết liên quan

diễn đàn casino trực tuyến-Casino online lớn nhất thế giới